Medzinárodný konzulátfest EVIRS

Bolo nám obrovskou cťou hostiť Medzinárodný konzulátfest EVIRS, ktorý sa konal v priestoroch KARPATSKEJ PERLY v sobotu 17. júla 2021. Európsky rytiersky stav EVIRS počas slávnostného ceremoniálu prijal nových členov a povýšil niektorých rytierov do vyšších stupňov.

Medzinárodný konzulátfest EVIRS v KARPATSKEJ PERLE

Najvýznamnejšej slovenskej šľachtiteľke Dorote Pospíšilovej bolo za jej zásluhy v šľachtení viniča udelené významné ocenenie Čestného kríža. Pani Ing. Dorota Pospíšilová kompletizovala zbierku odrôd viniča a zachránila časť tohto vzácneho genofondu pred likvidáciou.

Sme nesmierne šťastní, že sa dnes máme možnosť o tento vzácny genofond starať aj my. Spolu s Ing. Tiborom Rumanom v blízkosti Šenkvíc obhospodárujeme 3 hektáre viniča so súborom 800 odrôd. Zaujímavosťou je, že z tohto repozitória vznikla aj naša novinka, cuvée Svetové Noviny z 800 odrôd viniča ako vďaka za prácu slovenským šľachtiteľom na čele s pani Dorotou Pospíšilovou. 

Ing. Dorota Pospíšilová a majitelia KARPATSKEJ PERLY manželia ŠebovciDon´t miss the best of KARPATSKA PERLA and subscribe to newsletter:


Karpatska perla

Are you over 18 years old?

yes  |  no

This site uses cookies. By using this site you agree to this. More informations