História vinárstva

Začiatky (roky 1983-1993)

Všetko sa to začalo v roku 1983, keď sme po svadbe začali pomáhať pri výrobe vína u Zárubovcov, rodičov Margity Šebovej. Do roku 1991 sme im pomáhali pri predaji, v pivnici, či vo vinohrade. Počas týchto rokov sme nadobudli potrebné skúsenosti na to, aby sme sa mohli osamostatniť a v roku 1991 sme si založili živnosť. Víno sme vyrábali v pivnici pod novostavbou nášho rodinného domu. Tu sa začali sa písať prvé kapitoly nášho vlastného vinárskeho života s našim prvým odrodovým vínom Rizlingom rýnskym.

Prvá firma (roky 1994-1997)

Z nášho rodinného domu sme v roku 1994 presťahovali výrobu do Pezinka. Tu sme si prenajali pivnice po strýkovi Štefanovi Zárubovi, ktorému po reštitúcii vrátili majetok. V týchto priestoroch naša firma fungovala 4 roky. V roku 1995 získal náš Muškát moravský na Vinofore v Pezinku cenu za najlepšie mladé víno. Keďže sme mali priniesť víno na recepciu po súťaži, museli sme mu dať vyrobiť etiketu. Našou prvou etiketou bola grafika Olivera Solgu. Neskôr sme sa spoznali s výtvarníkom Mariánom Komáčkom, ktorý organizoval Medzinárodné sympózium grafikov. Pri tejto udalosti bol vydaný bulletin výtvarných diel, odkiaľ sme si vybrali grafiku Karola Félixa pre našu novú etiketu. On súhlasil a odvtedy sme 10 rokov používali na etiketách grafiky slovenských výtvarníkov. V roku 1997 sme odkúpili budovu bývalého družstva Nupod v obci Šenkvice. Budovu sme za prevádzky postupne rekonštruovali.

Transformácia firmy (roky 1998-2004)

Rok 1998 bol pre nás prelomový v mnohých smeroch. Do našich pivníc nastúpili nové technológie ako metóda riadeného kvasenia, vinifikácie, či ležanie vína v bariku. Mali sme šťastie v tom, že Margitin strýko Ing. Peter Záruba nás neustále vzdelával, pretože vedel, kam sa uberá vývoj a poznal nové technológie zo zahraničia. V tej dobe sa menil sa charakter výroby, u nás vo firme bola snaha vyrábať do budúcna iba kvalitné vína. Na to sme potrebovali iné pivnice a sklady. Ďalším zásadným krokom bolo odkúpenie pozemku pri Svätom Martine. Tu sa dnes nachádza vinica Suchý vrch, s ucelenou plochou 28 hektárov. S výsadbou sa začalo v roku 2000, ktorý bol však pre vinárov veľmi ťažký. Ujalo sa iba 75 % viniča a ostatnú časť sme museli vysadiť neskôr.

EU projekty a prestavba firmy (roky 2005-2010)

Na potrebné technológie a zabezpečenie z finančného hľadiska nám pomohli pôžičky. Naše EU projekty sa týkali prestavby budovy firmy, výsadby vinohradov a obstarania vinohradníckej a vinárskej technológie. Pretože sme potrebovali zmeniť priestory na výrobu a skladovanie, vypracovali sme s architektami Sadeckým a Piterkom štúdiu o projekte výrobných priestorov. Pri realizačnom projekte sme nadviazali spoluprácu s architektom Marcinkom, ktorý sa venoval prezentačnej a skladovacej časti.

Roky 2006 až 2008 boli náročné kvôli stavebným prácam vo firme. Prestavba výrobných, skladovacích, administratívnych a prezentačných priestorov trvala od 13. marca 2006 až do 21. marca 2008. Dňa 21.marca 2008 ste sa mohli stať svedkami slávnostnej kolaudácie nových priestorov na akcii Pekné víno s rozhľadom. Bodku za tým všetkým dávalo otvorenie majestátnej 21-metrovej rozhľadne s panoramatickým výhľadom na Malé Karpaty. Deň pred touto akciou bola firma slávnostne posvätená. Budova našej firmy bola v roku 2010 ocenená nomináciou na cenu ARCH. Spojenie prvkov architektúry a grafického dizajnu kolekcie vín firmy sa dočkalo ďalšieho veľkého úspechu pri príležitosti výstavy vín VINUM SUPERBUM. Tu sme získali cenu Spolku architektov Slovenska za najlepšiu „Corporate Identity“ firmy.


© 2011 - 2018 KARPATSKÁ PERLA. All rights reserved. |  Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET