Inzerát, 28.11.2017

Názov výzvy: Rekonštrukcia vinohradu – Suchý vrch, Predmet: rekonštrukcia opornej konštrukcie a obnova porastu, Vyhlasovateľ: Karpatská Perla, s.r.o., Nádražná 57, 900 81 Šenkvice. Predpokladaná hodnota: 115000€, Miesto stavby: vinohrad – Suchý vrch (Senec), Termín predloženia ponuky: 20.12.2017, Bližšie informácie a zaslanie súťažných podkladov: p. Šebová 0905324456 resp. margita.sebova@karpatskaperla.sk.

 

Späť


© 2011 - 2017 KARPATSKÁ PERLA. All rights reserved. |  Spracované v redakčnom systéme SwiftSite spoločnosti ELET